DE MESSIAS VAN ISRAËL 

Wat zou Jezus aan zijn discipelen hebben verteld toen Hij met hen mee Iiep naar Emmaüs? Ze hadden hem begraven maar zijn graf was leeg. Nadat Hij was opgestaan uit de dood had Hij een verheerlijkt lichaam waardoor zij Hem niet herkenden. En nu geeft Hij hen uitleg uit de Schrift wat op Hem betrekking heeft. En Hij begint bij Mozes, dat wil zeggen in de Torah. (de eerste vijf boeken van de Bijbel). En laat hen zien aan de hand van de Schriften wat op de Messias betrekking heeft. En na Jezus’ uitleg gaan opeens hun ogen open en begrijpen ze het allemaal.
 
In De Messias van Israël 3 belichten Bijbelleraar Sieb Buiten (tevens directeur Comité Gemeentehulp Israël) en Dolf van de Vegte 13 thema’s uit het Oude Testament die betrekking hebben op de Messias. Thema’s die Jezus behandeld zou kunnen hebben met de Emmaüsgangers. Bekende maar ook onbekende Bijbelgedeelten komen aan de orde.
 
Zo ontdekken wij dat de ark van Noach meer is dan een houten boot. Dan horen wij wie er in de tenten van Sem zal wonen. Dat zelfs een detail als de houtsoort van de tabernakel een diepere betekenis blijkt te hebben. En zien wij dat het leven van Jefta niet zomaar een geschiedenis is. En nog veel meer.
 
In de eerste serie De Messias van Israël zijn we bekend gemaakt met de Messiaanse beweging in Israël en wat zij geloven. In de tweede serie zagen wij dat alle Bijbelse Feesten iets duidelijk maken over de eerste en tweede komst van de Messias. De derde serie opent ons de ogen voor de profetische betekenis van het hele Oude Testament. Alle series met maar één doel: het bekendmaken van de Messias van Israël.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bekijk hier de eerste serie van De Messias van Israël

 
 
 
         
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft.. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!