FAMILY7 IN ACTIE VOOR GOEDE PASTORALE ZORG

Pastorale zorg in de kerken is van levensbelang. Ook in de kerkbanken zitten mensen in nood, mensen die te maken hebben met moeilijke zaken als depressie, schuldgevoelens, identiteits- en relatieproblemen. Daarom is het essentieel dat er in kerkelijke gemeentes hulp voor hen is. Zeker in deze tijd waarin de overheid de handen steeds meer aftrekt van de reguliere zorg. Veel mensen met problemen vallen buiten de boot van de ziekteverzekering en kloppen bij de kerk aan.
 
Om de kerken te ondersteunen bij pastorale zorg werd in 1982 het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) opgericht. Hun motto is: “Gods Woord naar harten en huizen van mensen.” Het CPC werkt samen met de kerken om mensen in diepe nood te helpen. Ze trainen pastoraal werkers en professionele hulpverleners die geloof en hulpverlening integreren. De droom van het CPC is dat er in elke kerk bekwame pastoraal werkers aanwezig zijn. Op die manier is er voor iedere christen Bijbelse hulp dicht bij huis beschikbaar, hulp die geboden wordt door mensen die ze kennen en vertrouwen.
 
Het CPC is ook druk bezig om vrijwilligers te trainen die regionale netwerken opstarten. Dit gebeurt onder de naam CPC Connect. Mensen kunnen via help@christelijkezorg.org contact opnemen. Iedereen die vragen heeft over bijvoorbeeld het geloof, te maken heeft met conflicten of wil weten wat de Bijbel zegt over een persoonlijke nood, kan die vragen in een veilige omgeving stellen en krijgt een Bijbels gefundeerd antwoord. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar in een alsmaar meer seculier wordende wereld is dat steeds minder het geval!

Een gedeelte van de zorg van het CPC werd in het verleden vergoed, maar helaas is deze tijd voorbij. Het CPC is nu volledig van u afhankelijk om de hulp die zij geeft mogelijk te blijven maken. Het liefst willen zij hun trainingen en hulp gratis geven, zodat zo veel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken. Om dat mogelijk te maken heeft het CPC uw hulp nodig. Helpt u het CPC helpen? U kunt een gift storten via IDEAL of via uw eigen bank naar stichting ETV Bankrekening: NL47 RABO 0394022521 Stichting Evangelical Television Europe, Apeldoorn o.v.v. CPC

Dank u wel!
Namens Family7 in Actie
Dolf van de Vegte, Directeur
 
 
 
 
 
Maakt u liever gebruik van een andere betalingsmethode, bijvoorbeeld CreditCard of een kadobon? Klik hier.
 
Stichting ETV
Bankrekening: NL47 RABO 0394022521
Stichting Evangelical Television Europe
Apeldoorn. O.V.V. CPC
 
 
 
 
 
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft.. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!