Jouw gebed is broodnodig

 
vbok WOH
 
orientalis GodsGenade meteogroup
 
  Family7 kijken op tv Gebed is de motor van onze zender. Dat is wat bij Family7 centraal staat. Zonder de hulp van de Here God zouden we nooit zijn waar we nu staan. In de afgelopen jaren hebben we Zijn geweldige steun en leiding mogen ervaren in het ontwikkelen van de zender. Steeds konden nieuwe hobbels worden genomen en problemen worden aangepakt.    
 

De reden daarvoor is vasthoudend gebed van ons team en de bidders van Family7. Wil jij ons gebedsteam versterken? Meld je dan aan. Je ontvangt dan gebed- en dankpunten. Geef je op via gebed@family7.nl

Hieronder vind je ook een actueel overzicht van gebed- en dankpunten.

Dankpunten

 • Dank voor de mogelijkheden die Family7 krijgt om het evangelie te verspreiden via tv en internet.
 • Dank voor de mensen die door het werk van Family7 bemoedigd worden.
 • Dank voor de mensen die via Family7 met de Here Jezus in contact komen.
 • Dank voor Gods onmisbare steun tot nu toe en in de toekomst.

Gebedspunten

 • Bid voor nieuwe programma’s die aansluiten bij het Nederlandse kijkerspubliek.
 • Bid voor verdere groei van onze financiën zodat we de volgende zaken kunnen realiseren:
  Uitbreiding van ons vaste team met redactionele medewerkers
  Aankoop camera’s en overige apparatuur
 • Mogelijkheden om meer Nederlandstalige producties te kunnen produceren. Bid met ons mee dat we uit Gods oneindige creatieve bron, geweldige programma-ideeën ontvangen.
 • Binnen het team kampen veel mensen met ziekte. Bid voor genezing en herstel.