FAMILY7 IN ACTIE VOOR ONDERWIJS AAN DE ARMSTE KINDEREN IN HAÏTI

Haïti is het armste land op het westelijk halfrond. Het land is nog steeds niet bekomen van de enorme aardbeving die begin 2010 het halve land verwoestte. Een humanitaire catastrofe. Ontelbaar veel kinderen verloren die dag hun ouders en daarmee verloren ze alle hoop op een normale toekomst.
 
Stichting Hart voor Kinderen nam mij mee naar de meest arme gebieden in het land waar kindersterfte, armoede en criminaliteit heersen. Daar zag ik kinderen die speelden in de modder tussen bergen met vuilnis. Wilde varkens liepen om ze heen op zoek naar voedsel. Een bron van ziekte en dood. Deze kinderen hebben niets, laat staan een kans op gedegen onderwijs. 
 
Diep geraakt door deze ellende lazen we als filmteam samen uit de Bijbel. Eén van de teksten kwam uit Johannes 10:10b “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed.”
 
In Haïti zijn de meeste mensen analfabeet. Om ze te laten ontsnappen aan de armoede, honger en ziekte die van generatie op generatie wordt doorgegeven hebben kinderen onderwijs nodig. Daarom heeft Hart voor Kinderen mij tijdens ons bezoek een aantal prachtige schoolprojecten laten zien waar kinderen gedegen onderwijs ontvangen. En dat geeft hoop in dit land, waar zoveel wanhoop is.
 
De komst van Jezus betekende meer dan alleen onze redding. Het evangelie was eerst een realiteit van het hart en later ook als opdracht bedoeld om te zorgen voor de minsten en de minderbedeelden. (Mattheus 25:40: Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan).

De tv-serie over Haïti deze maand nodigt u uit na te denken over hoe we de liefde van Jezus voor kinderen in nood (verhindert ze niet...) tot uitdrukking kunnen brengen. Voor een bedrag van € 120,00 kunnen we een kind in Haïti een jaar lang naar school sturen. Helpt u mee? Elk bedrag hoe groot of klein ook is welkom. 
 
Hartelijk dank voor uw gift,
Dolf van de Vegte
Directeur Family7
 
U kunt de beveiligde Idealfunctie gebruiken op deze pagina of stort uw gift op: 
GIRO 4520
NL 41 INGB 000 000 4520
t.n.v. Hart voor Kinderen o.v.v. Haïti

Aflevering 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teasers 
 
                      

 
 
 
 
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft.. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!