family7uganda

Family7 in Actie voor de kansloze kinderen van Oeganda

Family7 in Actie reist de wereld over om kleinschalige hulpprojecten in beeld te brengen en geld in te zamelen voor deze projecten. In het afgelopen jaar hebben we verschillende projecten bezocht in India, Frankrijk en Roemenië. De huidige actie gaat over stichting Up4S, een Nederlandse organisatie die werkt onder de kansloze kinderen van Oeganda.

Inmiddels is er 19.000 euro binnen. Eind oktober willen we 30.000 euro overhandigen aan stichting Up4s om een belangrijk project te kunnen verwezenlijken.

Dolf van de Vegte bezoekt in deze vijfdelige serie Stichting Up4S in Oeganda. Daar maakt u kennis met Sylvia Mbabazi en het prachtige project dat zij en haar man hebben opgezet.
De kinderen waar Up4S voor zorgt hebben vaak geen ouders meer en komen van een leven op straat. Ze hadden geen enkel zicht hebben op een waardevolle toekomst. Het project van Stichting Up4s biedt ze niet alleen, voedsel, kleding en onderdak maar ook lager en middelbaar onderwijs.

Momenteel helpt de stichting al honderden kinderen, maar er zijn er nog veel meer die geen enkel uitzicht hebben. De 2.000.000 Oegandese straatkinderen belanden vaak in de prostitutie of in de criminaliteit. De meesten van hen hebben weinig kans om de eerste vijf jaar van hun leven door te komen. Kindersterfte is er aan de orde van de dag. Family7 komt in Actie voor Stichting Up4S om ze te helpen om meer kinderen weer een waardevolle toekomst te kunnen geven.

De Actie is in de zomermaanden al eerder gehouden. Nu met de aansluiting van UPC wil Family7 het project nogmaals onder de aandacht brengen. Speerpunt van de actie is de financiering van een bibliotheek en laboratorium. Dit zijn vereisten van de Oegandese regering om de diploma's van de Middelbare School het ‘Hoys College' officieel te erkennen. Daarvoor is een bedrag van € 30.000 nodig. Op dit moment staat de giftenteller op € 19.000, een bedrag waar we uiteraard erg dankbaar voor zijn.

Toch zouden eind oktober graag het benodigde bedrag van € 30.000 willen overmaken naar Oeganda. We helpen daarmee niet alleen de jongeren die nu afstuderen maar investeren ook in de honderden kinderen die in de komende jaren naar het voortgezet onderwijs zullen doorstromen. Wilt u daarom met ons de eindsprint aangaan om dit bedrag op tafel te krijgen? De komende weken herhalen we de serie over Stichting UpS4. Mocht u de programma's gemist hebben, is hier alsnog de kans te zien welk geweldig werk de stichting voor de kinderen van Oeganda doet.

Giften voor Family7 in Actie kunnen worden overgemaakt op rekening 3940.33.521 ten name van Stichting ETV te Apeldoorn, onder vermelding van Stichting Up4S.

 

     
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft.. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!