Jong-Leren: Opvoeden vanuit Bjibels perspectief

De nieuwe serie Jong-leren kijkt naar Bijbelse voorbeelden en vraagt daarbij: wat betekent dit voor de opvoeding van de kinderen? Wat is belangrijk voor ouders om zich bewust van te zijn? 
 
Leerde Jakob liegen van zijn moeder? Een rare vraag of een reële vraag. Als Rebekka haar zoon Jakob aanzet om zijn vader Isaäk te bedriegen, om de grote zegen te krijgen, wat zou dat met Jakob hebben gedaan? Hoe zou dat bij Jakob zijn overgekomen?
David had meerdere vrouwen. En dat was klaarblijkelijk niet genoeg. Want op een oneerlijke manier neemt hij Bathséba erbij en doodt haar man. Wat doet dat met de kinderen?
Jakob had twaalf zonen van vier verschillende vrouwen. Welke plaats heeft een kind in het gezin? Jakob toont voorkeur voor de kinderen van zijn liefste vrouw Rachel. Wat doet dat met de andere kinderen?
 
Geloofsopvoeding
Evert ten Ham spreekt hierover met Jetze Baas, een ervaringsdeskundige op het terrein van de opvoeding. In dertien uitzendingen komen veel thema’s aan de orde (zie het uitzendschema hieronder).
Het programma is bedoeld voor ouders van kinderen van alle leeftijden, maar ook geschikt voor opa’s en oma’s. Evert en Jetze zijn zich er bewust van dat het programma vragen kan oproepen. Kom er gerust mee. Maar ook als u andere opmerkingen hebt: reageren kan altijd.
Stuur uw reacties naar jong-leren@family7.nl.

Jong-Leren: vanaf 1 oktober om 21.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft.. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!