In deze serie gaat Jennifer Birahy op bezoek bij opa’s en kleinkinderen met een bijzondere band. Wat maakt dat jouw opa de beste is? in deze serie een hele bijzonder opa: Johannes de Heer.
 
Dit seizoen weer mooie en liefdevolle verhalen in de serie ‘Mijn Opa is de Beste’. We gaan kijken en vooral luisteren naar het verhaal van Ilias. Hij leerde orgelspelen van zijn opa. Nu speelt hij beter dan zijn opa en samen hebben ze al menig kerkorgel in Nederland bespeeld. Ook het ontroerende verhaal van de opa van Charlotte. Hij was bang om te sterven. Maar dankzij de liefdevolle aandacht en het getuigenis van zijn kleindochter mocht hij sterven in het vertrouwen dat hij naar zijn Heer en Heiland mocht.
 
En het verhaal van Inge, haar opa is dominee. Een dominee die een diep verdriet met zich mee draagt door het overlijden van zijn zoon. Maar dwars door het verdriet heen wijst hij zijn gezin op God. En Inge vertelt in de serie waarom haar opa zo’n fantastische opa is.

Eén bijzondere opa is Johannes de Heer. De 84-jarige Ilse Voorhaar kijkt vol liefde en respect terug op het leven van haar opa, de bekende Johannes de Heer, die in 1961 op 94-jarige leeftijd overleed.

‘Als ik terugkijk op mijn leven – ik ben nu 84 jaar – besef ik dat ik ontzettend gezegend ben met mijn ouders en grootouders. Het kwam mijn opa niet aanwaaien. In de jaren 30 van de vorige eeuw kreeg hij een groot verdriet te verwerken toen zijn dochter stierf. In dit verdriet is hij God gaan zoeken. Hij heeft zijn knieën gebogen en gezegd ‘Heer, hier ben ik’. Hij is 94 jaar geworden maar de rest van zijn leven heeft hij die Heer gediend. Door strijd en lijden heen.’
Aandacht
‘Mijn opa was heel belangrijk voor mij. Ik hield veel van hem om wie hij was. Opa was een man die veel aandacht voor
zijn kinderen en kleinkinderen had. Met onze verjaardag kregen wij steevast een hartelijk briefje van hem met een woord over de begeleidende jaarpsalm. Bij Psalm 23 bijvoorbeeld: ‘Ik hoop dat die Hemelse Vader ook jouw Herder mag zijn’. Ik heb al die briefjes bewaard.’
 
Opdracht
 ‘Ik herinner me een wandeling met opa door het bos. Hij liep heel statig met een stok. Hij vroeg me: ‘Ilse hoe gaat het met je ziel?’ Ik was nog heel jong en wist niet
goed raad met die vraag. Ik heb hem geen antwoord gegeven maar het heeft me nooit losgelaten. Opa was altijd met onze ziel bezig. Met de feestdagen was opa vaak bij ons. Dan werd er thuis bij het harmonium gezongen. Eigenlijk werd er bij ons thuis altijd gezongen. Mijn moeder speelde piano. Ik kom uit een gezin van elf – allemaal hielden we erg veel van opa. Hij was heel muzikaal. Toch heeft hij nooit compositieles gehad – hij was autodidact. Hij heeft het klavar scriba schrift ontwikkeld en voor zijn zangbundel gebruikt. Het schrijven en componeren zag hij als opdracht van God.’
 
Israël
‘Op zakelijk gebied was hij een genie. Hij verkocht orgels. In de crisistijd van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog werd er veel gedronken in arme gezinnen. Opa en oma verkochten de orgels aan arme gezinnen. De mensen mochten elke week een beetje betalen – zonder rente. Zo bracht hij een stukje vreugde in de armoede. Opa had veel toegang tot mensen door de verkoop van de orgels. Hij wilde er niet rijk door worden maar mensen bereiken met het gezongen christelijke Woord. Zo was 
hij ook betrokken bij Het Zoeklicht.
Een 14-daags tijdschrift dat gewijd is aan het onderzoek van de Schriften en het letten op de tekenen der tijden. Het bestaat al sinds 1919. Opa heeft altijd geloofd en verkondigd dat God Israël weer zou herstellen. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Hij was zo blij en dankbaar toen dat in 1948 gebeurde. Hij zei altijd: als je Israël zegent, zal je gezegend worden.’
 
Verwachting
‘Hij zei altijd dat hijzelf geen groot mens was maar dat hij een grote God had.
In het voorwoord van de Zangbundel van 1959 schreef hij: ‘Door de gehele geschiedenis van de zangbundel
heen loopt de draad van Gods leiding. Daarom zie ik dan ook met grote dankbaarheid terug op de taak die God mij hierin opdroeg. Hij eindigde zijn samenkomsten altijd met de uitspraak ‘Maranatha, Jezus komt!’ Als een roep van hoop en verwachting.’

Mijn opa is de beste: elke donderdag om 21:00 uur