Eindtijd & Profetie: 18e serie van start

De serie Eindtijd & Profetie loopt al vanaf het allereerste begin van Family7. Als we goed tellen,
is de komende serie de 18e. De belangstelling is al die jaren positief en groot geweest. Het is eigenlijk geen wonder dat de kijkcijfers constant goed blijven. Dat is niet onze verdienste of omdat wij zo goed zijn.

 
Een oorzaak is het feit dat de HERE, de God van Israël krachtig en volgens lijnen uit de Bijbelse profetieën doorgaat met het herstel van Israël. We kunnen Gods machtige daden vanuit Zijn Woord herkennen! Tegelijk gaat‘de wereld’ door met aanvallen op Israël en het Joodse volk. Door leugens en agressie proberen religieuze en heidense machten Jeruzalem te bezetten en Israël te vernietigen. Zo daagt ‘de wereld’ de God van Israël uit.
Inmiddels blijven de profetieën actueel en blijft Eindtijd & Profetie actueel.

Waar gaat de 18e serie over?
In twee of drie uitzendingen gaan we, deels aan de hand van de profeet Daniël, in op een paar gebeurtenissen van de afgelopen maanden. De eerste actuele gebeurtenis is wat er de 14e juli 2017 op het Tempelplein in Jeruzalem gebeurde. De tweede gebeurtenis gaat over de gevolgen van de inauguratie van president Trump op de 20e januari. Tegelijk zullen twee belangrijke, profetische lijnen worden gevolgd. De eerste lijn begint bij Daniël en gaat via de eindtijdrede van Jezus naar het Bijbelboek Openbaring. De andere lijn gaat over de ‘oorlogen en geruchten van oorlogen’ vanaf Matteüs 24:6 naar Openbaring 6.

De vijf of zes volgende uitzendingen hebben een gemeenschappelijk thema, het herstel en Gods bescherming van Israël in tijden van rampen, oorlogen en oordelen. Deze lijn volgen we bij de profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Zacharia en Haggaï. De laatste profeet gaat over de bouw van de tweede Tempel op de Heilige Berg in Jeruzalem. Haggaï hebben we gekozen omdat deze profeet ook profetieën doorgeeft die op de eindtijden de Tempel betrekking hebben. Omdat alle ontwikkelingen zo snel gaan en de Gemeente van de Heer er zo nauw bij betrokken is, hebben we aan het slot van deze serie een uitzending gepland die gaat over de rol van de Gemeente.

Eindtijd & Profetie is op dit moment niet te zien op Family7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 

 
 
 
         
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft.. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!