Privacyverklaring Family7 Plus

Wie zijn wij

Wij zijn Family7 BV, een christelijke tv-zender die gevestigd is aan de Nagelpoelweg 16/18 te Apeldoorn en Stichting Evangelical Television hierna aan te duiden als ETV, eveneens gevestigd aan bovengenoemd adres.

Family7 heeft als doel om programma's te produceren speciaal voor de christelijke gemeenschap. Daarom deelt ze haar zendtijd met stichting Evangelical Television (ETV). De stichting verzorgt tevens de fondswerving om het werk van Family7 mogelijk te maken

Wij respecteren uw privacy. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij:

Algemeen

Contactgegevens

Wij leggen onder meer uw naam, adres, woonplaats, geslacht, leeftijd, telefoonnummer en mailadres vast.

Registratiegegevens

Als u zich registreert of aanmeldt op onze website of bij de live stream, leggen wij inloggegevens vast.

Informatie omtrent abonnementen en bestellingen

Als u een abonnement neemt op onze live stream of ons magazine of u inschrijft voor een nieuwsbrief, leggen wij de gegevens van opdracht en betalingsafhandeling vast.

Klantcontacten

Als u contact met ons opneemt via mail, telefoon of contactformulieren, leggen wij dat zoveel mogelijk vast.

Journalistieke activiteiten

Onze redacteuren en programmamakers leggen (persoons)gegevens vast in verband met de uitoefening van hun journalistieke functie. Deze gegevens staan los van de abonnementen- en sponsoradministratie.

Bijzondere persoonsgegevens

Politieke en religieuze voorkeur

Wij slaan geen bijzondere persoonsgegevens op.

Indien de redactie voor een programma naar politieke en/of religieuze voorkeuren en meningen vraagt, worden die niet bij uw eventuele abonnee- of sponsorgegevens opgeslagen en uitsluitend voor journalistieke activiteiten gebruikt.

Hoe verzamelen we uw gegevens:

Wij registreren uw gegevens onder meer als u zich opgeeft als sponsor of als abonnee voor onze live stream en/of het Family7 Magazine. Daarvoor hebben wij uw naam, e-mailadres, adres en bankgegevens nodig. Aanmelding is mogelijk via de website, via een sponsor- of aanmeldformulier of via een telefoongesprek.

Wij gebruiken uw gegevens om u door middel van een nieuwsbrief te informeren over het werk van Family7. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website, via e-mail of de telefoon.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals een sponsorafspraak of het abonnement op het magazine of de livestream.

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens:

Leveren van product, dienst en afwikkeling sponsoring Het is noodzakelijk dat wij weten op welk adres ons magazine bezorgd moet worden en - in geval van automatische incasso - vanaf welke rekening er geïncasseerd mag worden.

In het geval van een live streamabonnement en sponsoring is het noodzakelijk dat wij weten - in geval van automatische incasso - vanaf welke rekening er geïncasseerd dient te worden.

Uw mailadres wordt gebruikt om de nieuwsbrief naar toe te sturen.

Communicatie met u

Wij gebruiken uw contactgegevens om opmerkingen, vragen en klachten te verwerken.

Wetgeving

De wet stelt eisen aan het verzamelen en bewaren van informatie, bijvoorbeeld een bewaarplicht voor de financiële transacties.

Met wie delen wij uw gegevens:

Family7 en Stichting ETV verkopen nooit uw adresgegevens aan derden.

Wel delen wij uw persoonlijke gegevens met derden voor onderstaande doeleinden. Met deze partijen hebben wij bewerkersovereenkomsten opgesteld om duidelijke afspraken te maken over de verantwoordelijkheden, beveiliging, vertrouwelijkheid, het melden van datalekken en de overige, door de privacywetgeving opgelegde, verplichtingen.

Leveren van product of dienst

Wij delen uw adresgegevens met onze distributiepartners om het magazine te bezorgen.

Wij delen uw abonnementsgegevens met onze partners zodat u op de website kunt inloggen als live streamabonnee.

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging en bewaartermijnen:

Family7 heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Uw persoonlijke informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doelen.

Wat zijn uw rechten:

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van Family7, 055-5790710 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@family7.nl .

Daar kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

Family7 is verplicht om een identiteitsbewijs te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer, gericht aan de administratie van Family7 Eendrachtstraat 51b, 7335 CE Apeldoorn. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij of u een kopie van uw rijbewijs, ID-kaart of paspoort wilt meesturen. Maak in deze kopie wel uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Family7, 055-5790710 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@family7.nl .

Tenslotte

Hebt u nog vragen over de privacy policy van Family7, dan kunt u contact opnemen met Family7, info@family7.nl of 055-5790710.

Hebt u een klacht over hoe wij met uw gegevens omgaan en komt u er met ons niet uit, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd onze privacy policy aan te passen.

In geval van een wijziging van onze privacy policy, vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Privacy policy Family7 – versie mei 2018.