The7ChurchesOfRevelation_Logo_programmapagina

1 seizoenen

In de eerste eeuw n. Chr. beleefde Klein Azië een sterk ideologische revolutie. Deze zou leiden tot één van de grootse religies ter wereld en daagde daarmee de oude heidense aanbidding en de gevestigde orde van het almachtige Rome uit en verspreidde zich als een lopend vuurtje door het hele Romeinse Rijk. Het Christendom was in beweging. Dit was de vijandige omgeving waar de Apostel Johannes het boek van Openbaringen schreef. Eén van de meest complexe én mysterieuze boeken van de Bijbel, waarvan de inhoud gericht aan de zeven gemeenten die zich bevonden in het hedendaagse Turkije, allen een persoonlijke boodschap ontvingen. Christophe Hanuer besloot het geheim van de zeven gemeenten van het boek van Openbaringen te ontrafelen. Kunnen deze profetieën in onze tijd nog relevant zijn?