Verbonden met Israël_Logo

Seizoen 3, aflevering 3 Het vrederijk

Het Bijbelse Loofhuttenfeest dat in Israël jaarlijks wordt gevierd, heeft veel diepe geestelijke betekenis. Het is een feest dat gericht is op de toekomst, op het vrederijk. Wat kunnen we leren van het Loofhuttenfeest, en hoe zal het vrederijk eruitzien? Ds. Gerard Krol legt het uit.
  • Meer afleveringen

Meer zoals dit