Kindercentrum in Colombia

Kindercentrum in Colombia

Je kind onderbrengen in een speciaal kindercentrum van Open Doors omdat hij of zij anders ontvoerd of vermoord kan worden… Kun je het je voorstellen? Voor veel voorgangers in Colombia is dit de realiteit van elke dag. Het Family7 in Actie-team reisde naar Colombia om een kijkje te nemen in dit speciale centrum, waar de kinderen van deze voorgangers wél veilig zijn.

Veilig wonen

Family7 helpt de kinderen van Colombiaanse evangelisten en voorgangers, die in dit kindercentrum wonen. Daar is hoognodig extra woonruimte nodig voor kinderen die een veilige plek nodig hebben. Dat is lang niet overal in Colombia het geval. In veel delen van het land zijn namelijk guerrillastrijders en drugsbendes actief. Deze bendes proberen vooral kinderen onder dwang te rekruteren. Guerrillastrijders roepen christenen regelmatig op om te stoppen met het geloven in God. Als zij daar geen gehoor aan geven, ontvoeren de guerrilla’s hun kinderen. 

Pastor Enrique zorgt voor een veilige woonruimte voor een grote groep kinderen. Maar de nood is hoog en er zijn nog veel meer plekken nodig. Dan kunnen nog meer kinderen veilig wonen en leren en kunnen hun ouders met een gerust hart doorgaan met hun roeping. 

Actie voor anderen

Normaal voert Family7 altijd actie voor zichzelf in december. Maar je hebt ons de afgelopen paar jaar ruimhartig gesteund en daar zijn we je ontzettend dankbaar voor. Hoewel natuurlijk ook voor Family7 de energie- en loonkosten stijgen, willen we dit jaar graag tot zegen zijn voor een project van een andere organisatie. Ook omdat we dit de afgelopen twee jaar door de coronapandemie niet hebben kunnen doen. Dank je wel voor jouw steun!

€ 103.837

Streefbedrag: € 144.000

72%
Ik steun met...

"Valentina is niet alleen veilig: ze krijgt ook een opleiding. Ze groeit dichter naar God toe en dat is geweldig voor haar en voor ons. Zelfs als wij sterven, blijft Valentina met de andere kinderen achter om het woord van God te verkondigen. Hun opleiding bereidt hen daarop voor en dat is alles waard." - vader van Valentina

Children Centre

Het ‘Children Centre’ in Colombia is een woonplek waar kinderen van voorgangers beschermd worden tegen vervolging, onderdrukking en zelfs de dood. Het kindercentrum staat op een geheime plek in een relatief veilig deel in Colombia. Nu ze hun kinderen op een veilige plek weten, kunnen de ouders van deze kinderen het licht van het Evangelie kunnen brengen op plekken in Colombia waar het heel duister is.
Directeur en pastor Enrique: Het beperkte aantal plaatsen in onze woonvorm vraagt soms ook om lastige keuzes. Soms kunnen we kinderen geen plek bieden, terwijl dat wel nodig is.' Voor de uitbreiding zijn er vijf nieuwe gebouwen nodig op het terrein. Family7 wil helpen om één nieuw gebouw te realiseren. De kosten hiervoor zijn €144.000,-. Help je mee om dit mogelijk te maken?

Family7 in Actie Colombia Childrens Centre

Guerrillastrijders roepen christenen regelmatig op om te stoppen met het geloven in God. Als zij daar geen gehoor aan geven, ontvoeren de guerrilla’s hun kinderen. 

Family7 Magazine oktober 2020Uitgebreid interview

In het Family7 Magazine van november 2022 staat een uitgebreid artikel over deze actie.