Pinksterconferentie 2021 gaat ook digitaal - met diverse seminars

Pinksterconferentie 2021 gaat ook digitaal - met diverse seminars

20 april 2021
Opwekking Digitaal Publiek

Het thema van deze Pinksterconferentie is ‘Het komt door ZIJN Naam’. Oorspronkelijk was dit het thema voor de vijftigste editie van Opwekking in 2020. Die editie werd echter een jaar uitgesteld. 'Het is een blijk van dankbaarheid naar God toe, die ons al die jaren gezegd heeft', licht Ruben Flach van Opwekking toe. 'Het is ook een verwijzing om juist in deze tijd vanuit Zijn naam te leven en te werken.’

Een digitale conferentie kan nooit hetzelfde saamhorigheidsgevoel creëren als een conferentie waarbij mensen fysiek samenkomen, stelt Ruben Flach: ‘Het blijft een gemis. Met meer dan 10.000 mensen naar de grote tent lopen om samen te komen, dat kun je niet digitaal nabootsen. Dat gevoel van samenzijn kun je niet vervangen. We stimuleren gemeenten en kerken om als kleine groepen samen te komen en samen Pinksteren te vieren. We noemen dat ‘lokale Pinkstervuurtjes’.'

Seminars
Tijdens de digitale Pinksterconferentie wordt voor alle leeftijden onderwijs aangeboden door middel van seminars. Zes van deze seminars worden door Family7 geproduceerd. In deze zes seminars gaan sprekers in gesprek met Ruben Flach over uiteenlopende thema’s. Te weten:

Filemon Peroti - Racisme in de kerk
Ds. Henk Poot - Pinksteren & Israël 
Gieneke Vrolijk-Sneller - JHWH
Gerard de Groot - De Heilige Geest leert ons bidden
Wilkin van der Kamp - De kracht van de naam Jezus
Simone Schoemaker - Gerechtigheid in Nederland 

HET KOMT DOOR ZIJN NAAM
Vanaf vrijdag 21 mei om 20.00 uur en daarna diverse andere tijdstippen. Zie t.z.t. de online tv-gids voor de programmering, of lees het Family7 Magazine. Daarin staat ook een uitgebreider interview met Ruben Flach en de seminars worden er verder toegelicht. 

advertentie