Sepa incasso

advertentie

Sepa incasso

Wat is SEPA?

SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Het betekent dat alle betalingen in Nederland en de andere Europese landen vanaf 1 februari 2014 volgens Europese richtlijnen moeten plaatsvinden.

Wanneer u op deze website een formulier ondertekend geeft u toestemming aan Family7 BV / Stichting ETV om afhankelijk van uw ingevulde keuze eenmalig of doorlopende incasso-opdracht(en) te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor de geleverde dienst of product. U geeft hiermee tevens toestemming aan uw bank om eenmalig/doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Family7 BV / Stichting ETV.

Naam incassant

Vanaf november 2020 verzorgt Buckaroo de incasso-opdrachten voor Family7 BV / Stichting ETV. 

Niet eens met de incasso.

Op uw bankafschrift staat het zogeheten mandaatnummer of machtigingskenmerk vermeld. Dit nummer kunt u gebruiken als u vragen hebt over uw machtiging. Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u binnen acht weken contact met uw bank opnemen om deze terug te laten boeken. Neem ook contact op met Family7 om eventueel toekomstige incasso-opdrachten stop te zetten.

Als u zelf geld overmaakt

Als u een bedrag aan ons overmaakt gebruikt u de IBAN van Stichting ETV. Dit nummer vindt u onderstaand, in het colofon op de voorlaatste pagina van ons magazine en op de website.

Stichting ETV: IBAN NL47 RABO 0394022521

DE BIC CODE is RABONL2U (Alleen van belang als u vanuit het buitenland geld overmaakt)

Voormelding incassoadata

Binnen SEPA is afgesproken dat u vooraf geinformeerd wordt op welk moment er wordt geincasseerd. Family7 zal u voortaan informeren over deze incassomomenten via het Family7 Magazine.