Oscar Lohuis: 'We zien profetieën letterlijk uitkomen'

Oscar Lohuis: 'We zien profetieën letterlijk uitkomen'

08 maart 2022
Zegen door Israel Oscar Lohuis bij Family7

1948. De staat Israël is een feit. Hoe zien we deze gebeurtenis in het licht van de Bijbel? Wat is een Bijbelse visie op Israël? En hoe kunnen wij op een goede manier betrokken raken bij Israël?

Deze en andere essentiële vragen behandelt Oscar Lohuis in de 13-delige tv-serie ‘Zegen door Israël’ die vanaf vrijdag 11 maart wordt uitgezonden bij Family7.  In de tv-serie legt dominee Oscar Lohuis op een eenvoudige en heldere manier uit waarom Israël belangrijk is voor christenen en wat zij daarover moeten weten. ‘Zegen door Israël' is een inleiding voor christenen om goed na te denken over hoe de relatie is tussen de kerk en Israël’, vertelt dominee Oscar Lohuis. 'Hoe leggen we het Evangelie uit, waarin God nog steeds een plan heeft met Israël?’

Eeuwenoude profetieën komen nu uit
'Jesaja 43 is één van de vele profetieën ten aanzien van Israël die juist in onze tijd concreet uitkomen, bijvoorbeeld vers 5 en 6: ‘Vanwaar de zon opkomt… vanwaar zij ondergaat… zal ik U bijeenbrengen. Ik zeg tegen het Noorden… tegen het Zuiden… breng mijn zonen en mijn dochters.’ We leven in een bijzondere tijd, waarin we voor onze ogen dingen zien gebeuren die in de Bijbel staan geprofeteerd.'

Voorbereiding op de wederkomst 
De terugkeer van de Joden naar het Beloofde Land is een voorbereiding op de wederkomst van de Here Jezus. Oscar: ‘Jezus zal terugkeren tot Zijn volksgenoten. Sinds 1948 staat Israël weer op de kaart, het Joodse volk woont weer in het Beloofde Land. De Joden waren verstrooid over meer dan honderd landen en zijn vanaf de 19e eeuw werkelijk uit alle delen van de wereld teruggekeerd naar Israël. Het herstel van Israël is een teken van hoop. Het bepaalt ons bij de boodschap van hoop dat Christus, de Messias, opnieuw gaat komen en dat er dan een nieuwe tijd gaat aanbreken.’

Zegen door Israël
De nieuwe serie 'Zegen door Israël' is gebaseerd op het gelijknamige boek van Oscar Lohuis. Het boek gaat in op de vragen die ook aan bod komen in de serie: een Bijbelse visie op Israël en wat wij als christenen moeten weten van Israël.

Meer lezen? 
Meer informatie over het programma. 
Lees het uitgebreide interview met Oscar Lohuis in het Family7 Magazine. 

Zegen door Israël, vanaf 11 maart elke vrijdag om 19.30 uur.

advertentie