Annechiena (Gieneke) Vrolijk

Onze presentatoren

Annechiena (Gieneke) Vrolijk

Studie
Semitische talen en culturen, met hoofdvakken Hebreeuws en Aramees, Universiteit Leiden.

In welk programma spreekt u?
‘Luisteren naar de Psalmen’

Waar kunnen we u nog meer van kennen?
Ik spreek in gemeentes, op conferenties, studiedagen, enz. Daarnaast van publicaties zoals artikelen en bijdragen in tijdschriften en bundels, en als medeauteur van de 12-delige Studiebijbel van het Oude Testament. 

Wat wilde u vroeger worden?
Sterrenkundige. 

Wetenswaardigheden:
Jarenlang was ik docent Oude Testament, Jodendom en Hebreeuws aan verschillende theologische opleidingen. Mijn specialisme ligt op het gebied van oude Bijbelvertalingen van de Sefardische Joden. Voor mijn werk aan de Studiebijbel vertaalde ik het gehele Oude Testament en werkte mee aan de Herziene Statenvertaling.

Waarom presenteert u bij Family7?
Het is een geweldig voorrecht het Woord van de Here God te mogen openen en uit te leggen. Om zo te delen uit Gods Woord, de enige Bron waaruit we geestelijk voedsel, onderricht, kracht en hoop kunnen putten...

Annechiena Vrolijk Luisteren naar de Psalmen Family7

advertentie