Henk Schouten

Onze presentatoren

Henk Schouten

Geboortejaar:
1953 

Studie: 
Theologie baptist seminarium/theologische faculteit Utrecht

Welke programma’s presenteer je?
In diverse series bespreek ik met Gert van de Weerd bijbelboeken naar aanleiding van zijn bijbelverklaringen.

Waar kunnen we je nog meer van kennen? 

Ik mocht ruim 21 jaar predikant zijn, daarna werd ik benoemd tot directeur/hoofdredacteur van Het Zoeklicht en Het Brandpunt. Sinds mijn pensionering ga ik nog regelmatig uit spreken in diverse gemeenten. Ook heb ik een website www.bijbelenprofetie.com waar ik mijn missie uitdraag. Die missie bestaat uit:

  1. Aanreiken van studies en inzichten in de Bijbel in het algemeen
  2. Aanreiken van studies en onderwerpen betreffende de eschatologie of wel de leer van de laatste dingen in het bijzonder
  3. Stimuleren tot een leven waarin de Heere Jezus wordt verwacht

Waarom presenteer je bij Family7?
Het is heel belangrijk te onderwijzen vanuit Gods woord, zonder kennis en inzicht is geen Godsvrucht mogelijk en worden we ontvankelijk voor allerlei wind van leer. Bovendien verschraalt de verwachting van de terugkomst van Jezus Christus, terwijl juist de hoop van de opname een enorme troost betekent in onze onzeker geworden wereld. Juist dat vind ik essentieel voor gelovige mensen. Het inspireert vooral ook tot het brengen van de blijde boodschap aan een wereld in het donker.

Voor meer persfoto's, zie onze Beeldbank.

Henk Schouten bijbelstudiepresentator Family7

advertentie