Gods Zoon in actie

Gods Zoon in actie

Het vervolg op Gods Geest in Actie is vanaf januari te zien: ‘Gods Zoon in Actie’. Johan Schep en Jacques Brunt onderzoeken in 26 afleveringen het Bijbelboek Hebreeën.  Jacques Brunt: ‘De Hebreeën komen uit een traditie waarin alles plaatsvond door middel van de hogepriester en priester. De gewone Israëliet moest altijd via een tussenpersoon bij God komen. De geweldige rijkdom, die wij nu hebben, is dat we een vrije toegang hebben tot God de Vader, door Jezus’ volbrachte werk.’

De vraag is: Beleven wij dat ook op die manier? Jacques Brunt: ‘Wij mogen groeien in een intieme relatie met God de Vader. Een kerntekst voor mij in dit opzicht is Psalm 25:14: ‘De Heere gaat vertrouwelijk om, met wie Hem vrezen.’ Dit vrezen heeft niets met angst te maken, maar met ontzag en eerbied voor Zijn Woord. Het bijzondere is dat God vertrouwelijk met die mensen omgaat die ontzag voor Hem hebben, daar deelt Hij Zijn wil en verlangen mee. In 1 Kor. 1:9 staat dat wij geroepen zijn tot gemeenschap met God door de Zoon. Het is onze roeping om intimiteit met God te beleven. Dat is het unieke van het Nieuwe Verbond.’

Vanaf 6 januari elke donderdag om 19.30 uur. 

Naslagwerk

Hebreeënbrief: Uitgelegd & toegepast

Afleveringen

Afl. 1. Hebreeën 1:1-3 ‘Zeven heerlijkheden van de Heere Jezus’
Afl. 2. Hebreeën 1:4-14 ‘De Heere Jezus is meer dan de engelen’
Afl. 3. Hebreeën 2:1-9 ‘De toekomstige wereld onder leiding van dé Mens’
Afl. 4. Hebreeën 2:10-18 ‘De Heere Jezus komt ons in alles te hulp’
Afl. 5. Hebreeën 3:1-6 ‘De Heere Jezus is meer dan Mozes’
Afl. 6. Hebreeën 3:7-19 ‘Laten wij ons hart toch niet verharden’
Afl. 7. Hebreeën 4:1-13 ‘Laten wij ook Gods volmaakte rust ingaan’
Afl. 8. Hebreeën 4:14-5:10 ‘De Heere Jezus is de volmaakte Hogepriester’
Afl. 9. Hebreeën 5:11-6:12 ‘De tragedie om Gods openbaringen af te wijzen’
Afl. 10. Hebreeën 6:13-20 ‘De volledige veiligheid in al Gods beloften’
Afl. 11. Hebreeën 7:1-10 ‘Melchizedek is een type van de Heere Jezus’
Afl. 12. Hebreeën 7:11-28 ‘De Heere Jezus is superieur als Hogepriester’
Afl. 13. Hebreeën 8:1-13 ‘De rijkdom van het Nieuwe Verbond’

Gods Zoon in Actie Bijbelstudie over Hebreeën bij Family7
Gods Zoon in Actie Bijbelstudie over Hebreeën bij Family7

advertentie

Dankzij jou!

De programma's die Family7 maakt, zijn mogelijk dankzij giften. Net als deze verdiepende Bijbelstudie over God als Vader. Geniet jij ook van de nieuwe inzichten en wil je ook bijdragen? Velen gingen jou al voor.

Kijk Family7 via:

78
Family7 bij Budget alles in 1
Family7 Plus
Family7 Plus
58
Family7 bij Multikabel in basis pakket
230
Ziggo
78
KPN