Bijbelse Toekomstverwachting

Bijbelse Toekomstverwachting

Seizoen 5 - De strijd om het beloofde land

Het vijfde seizoen van ‘Bijbelse Toekomstverwachting’ met Hans van Dalen en Theo Niemeijer gaat over de strijd om het beloofde land. De serie start op vrijdag 8 december 2023 om 19.30 uur.

In het licht van de situatie in Israël komt dat goed uit. De strijd die Jozua met het volk Israël voerde om het land in bezit te nemen, toont veel overeenkomsten met de huidige strijd om het beloofde land. Vóór het volk het land echter in bezit kon nemen moest het volk wel aan bepaalde voorwaarde voldoen. Het beloofde land kon alleen ‘door het geloof’ in bezit genomen worden. Zo zal dit ook in de toekomst gebeuren. Pas wanneer Israël tot geloof komt en zich tot de Here bekeert, zal God Zijn beloften ten aanzien van Israël vervullen.

In de studies worden paralellen getrokken naar het Nieuwe Testament en vandaag. Het belooft dus een boeiende serie te worden.

Van elke studie wordt weer een hand-out gemaakt met gespreksvragen. Deze vragen kunnen worden gebruikt tijdens Bijbelstudies.

Hand-outs ‘De strijd om het beloofde land’
Download hier voor elke aflevering de hand-out met de gespreksvragen.
Afl. 1 Het beloofde land
Afl. 2 Jozua als nieuwe leider
Afl. 3 De Jordaan als grensrivier
Afl. 4 De beslissende rol van Gods Woord
Afl. 5 De redding van Rachab
Afl. 6 Door de Jordaan
Afl. 7 De besnijdenis en het Paasfeest
Afl. 8 Een wonderlijke ontmoeting
Afl. 9 Jericho overwonnen
Afl. 10 De nederlaag bij Ai
Afl. 11 De list van Gibeon
Afl. 12 Het land in bezit genomen
Afl. 13 Kaleb krijgt eerst Hebron

Seizoen 4 - Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel

Bijbelse Toekomstverwachting heeft een nieuwe serie afleveringen over het onderwerp: ‘Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel’. Het gaat in deze serie met name om thema’s zoals: De waarde van het leven; de identiteit van het leven; de rusteloosheid van het leven en het doel van het leven. Is de Bijbel nog steeds ons oriëntatiepunt, waarop we ons mogen richten, of heeft het gezag van de Bijbel afgedaan? In deze studies willen we de maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel zien. Wat leert de Bijbel ons over de schepping, ons lichaam, de zorg voor elkaar, het huwelijk- en gezinsleven en seksualiteit? Theo Niemeijer en Hans van Dalen spreken hierover in de komende dertien afleveringen.   

Hand-outs
Download hier voor elke aflevering de hand-out met de gespreksvragen.
Afl. 1: De Bijbel en maatschappij
Afl. 2: De mens als 'Schepping Gods'
Afl. 3: Omgaan met Gods schepping 
Afl. 4: De schepping van man en vrouw 
Afl. 5: De invloed van gendermainstream op huwelijk en gezin
Afl. 6: Identiteitscrisis: aangeboren of ontwikkeld? 
Afl. 7: Toenemende rusteloosheid
Afl. 8: Rusteloosheid en sociale media
Afl. 9: Tot rust komen
Afl. 10: De negatieve rol van sociale media
Afl. 11: Het doel van het leven
Afl. 12: Een betekenisvol leven
Afl. 13: De invulling van ons leven

Seizoen 3 - De slotfase van de kerk

Is door de coronacrisis je relatie met je kerk veranderd? Sommigen vinden een ‘kerk op afstand’ veel voordelen hebben, anderen denken in hun geloofsleven geen kerk meer nodig te hebben en weer anderen voelen zich niet meer verantwoordelijk voor hun eigen kerk. In deze serie zie je hoe de kerk van binnenuit aangevallen wordt en zich steeds meer aanpast aan de geldende normen en waarden van onze samenleving. Van buitenaf zien we hoe de kerk aan haar geloofwaardigheid steeds meer inboet, minder serieus genomen wordt en de ‘vrijheid van godsdienst’ onder druk is komen te staan. Is er nog wel hoop voor de kerk in de 21e eeuw? Een serie die je gezien moet hebben om opnieuw te beseffen hoe belangrijk de rol van de kerk is in Gods heilshandelen met de wereld.   
Hand-outs
Download hier na elke aflevering de hand-out met de gespreksvragen. 
Afl. 1: De kerk in de loop der eeuwen
Afl. 2: De kerk ten opzichte van Israël
Afl. 3: De kerk en haar roeping
Afl. 4: De kerk als schaapskudde van God
Afl. 5: De kerk als huis van God
Afl. 6:  De kerk als Bruid van Christus 
Afl. 7: De kerk als lichaam van Christus 
Afl. 8: De kerk en haar structuur
Afl. 9: De kerk voor alle leeftijden
Afl. 10: De kerk en haar verwording
Afl. 11: De kerk en de komst van Jezus
Afl. 12: De kerk in het oordeel
Afl. 13: De kerk en haar einddoel

Seizoen 2 - Geestelijke verleiding in de eindtijd

Verleidingen vinden plaats op theologische, maatschappelijke, morele, godsdienstige, wetenschappelijke, medische, seksuele en occulte gebieden. We leven in een tijd waarin we van alle kanten hiermee in aanraking komen. Heb je scherp voor ogen wat deze verleidingen precies zijn en hoe je je ertegen kunt weren? Jezus waarschuwt ons: ‘Ziet toe dat niemand u verleide’. In deze serie laat Theo Niemeijer ons de werkwijze zien van de verleider en zijn werkterrein. 

Kijk mee naar Bijbelse Toekomstverwachting en bescherm jezelf tegen de pijlen van de verleiding. Heel geschikt om met je bijbelstudiegroep te bekijken! Het boek dat behandeld wordt is via de boekhandel verkrijgbaar of online te bestellen op diverse plekken. Het boek is niet via Family7 verkrijgbaar. 

Hand-outs
Download hier na elke aflevering de hand-out met de gespreksvragen. 
Afl. 1: De oorsprong van verleiding
Afl. 2: Het werkterrein van de verleider
Afl. 3: Standhouden in verleiding
Afl. 4: Wetenschappelijke verleiding 
Afl. 5: Maatschappelijke,  culturele en demonische verleiding
Afl. 6: ‘De persoon en het werk van de Heilige Geest’
Afl. 7: ‘Het ontvangen-, de uitstorting- en de doop van de Heilige Geest’
Afl. 8: ‘De vervulling-, zalving-, en vrucht van de Heilige Geest’ 
Afl. 9: ‘De (teken)gaven van de Heilige Geest’
Afl. 10: Occulte verleiding
Afl. 11: Oosterse godsdiensten, meditatie, feminisme en de groenen ideologie
Afl. 12: Paranormale geneeswijzen en de bevrijding hiervan
Afl. 13: Seksuele verleiding

Seizoen 1:

Zie jij uit naar Jezus’ wederkomst? Ben je er veel mee bezig? Of weinig? In de nieuwe Bijbelstudieserie ‘Bijbelse Toekomstverwachting’ wordt onder andere uitgelegd waarom het verwachten van Jezus zo belangrijk is. Maarten Ouweneel presenteert het programma en Theo Niemeijer is de gastspreker.

Als je naar de wereld en omstandigheden kijkt, kun je soms ontmoedigd raken over de toekomst. Hoe gaat die toekomst eruitzien? ‘Bijbelse Toekomstverwachting’ wil graag inzicht geven in Gods plan met de wereld; de rol van Israël en de rol van de gemeente daarin.

Jezus vraagt ons dat we Hem verwachten. ‘Het is zelfs een bevel (Openbaring 3:10)’, aldus Niemeijer. Hoe doe je dat? Hoe bereid je je voor op Zijn komst? ‘In de eerste plaats doordat je zeker weet dat je Jezus hebt toegelaten in je leven en dat je Hem gedankt hebt voor Zijn verlossingswerk, dat je een relatie hebt met Jezus. Het tweede is dat je je laat reinigen door het werk van de Heilige Geest en het Woord van God. Wat we de laatste tijd steeds meer zien, is dat mensen zich niet meer zo bezighouden met de Bijbel, maar meer met emotie. Hosea zegt: ‘Mijn volk gaat teloor aan gebrek aan kennis’ (Hosea 4:6). Als je de Bijbel niet kent, dan ben je ook niet voorbereid op wat er gaat gebeuren’, aldus Niemeijer.

Download hier van elke aflevering de hand-out. 
Hand-out aflevering 1 > 
Hand-out aflevering 2 >
Hand-out aflevering 3 >
Hand-out aflevering 4 >    artikel het Zoeklicht (Tijdspiegel)
Hand-out aflevering 5 >
Hand-out aflevering 6 >
Hand-out aflevering 7 > 
Hand-out aflevering 8 > 
Hand-out aflevering 9 >
Hand-out aflevering 10 >
Hand-out aflevering 11 >
Hand-out aflevering 12 >
Hand-out aflevering 13 >

Bijbelse Toekomstverwachting
Bijbelse Toekomstverwachting

advertentie

Dankzij jou!

De programma's die Family7 maakt, zijn mogelijk dankzij giften. Net als dit nieuwe bijbelstudieprogramma. Geweldig toch, dat dat mogelijk is! Wil jij ook bijdragen? Velen gingen jou al voor.

Kijk Family7 via:

Family7 Plus
Family7 Plus
58
Family7 bij Multikabel in basis pakket
230
Ziggo
78
KPN
300
solcon